ლეგალური ინფორმაცია

ვებგვერდის www.desjoyaux.ge გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით საიტის მოხმარების წესებს და პირობებს

პუბლიკაცია

Hosting
Ice Development
16 Rue Maurice Bouchor, 69007, Lyon, France

პუბლიკაციის განყოფილება
მარკეტინგული გადაწყვეტილება: Fanny Desjoyaux ვებმასტერი: Guillaume Philippon

შინაარსი

ამ ვებგვერდზე წარმოდგენილი ყველა ნამუშევარი არის Desjoyaux SA-ის ექსკლუზიური საკუთრება გამოქვეყნებულია მესამე მხარის უფლებამოსილების ფარგლებში.ყველა ნამუშევარზე დაცულია საავტორო უფლებები, რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის დაცვის შესახებ საფრანგეთის ინტელექტუალური საკუთრების კოდექსის L.511.1 მუხლების შესაბამისად.ვებ-გვერდი, მისი შინაარსი და ნებისმიერი ნამუშევარი, შესაძლოა, გამრავლებული იყოს, იმ პირობით, რომ ასეთი რეპროდუცირება მკაცრად პირადი სარგებლობისთვისაა განკუთვნილი.რეკლამის/კომერციული/ საინფორმაციო მიზნების რეპროდუცირება მკაცრად აკრძალულია.ნებისმიერი რეპროდუცირება უნდა შეესაბამებოდეს საფრანგეთის ინტელექტუალური საკუთრების კოდექსის L.122-5 მუხლის დებულებებს.

დეჟუაიო საფრანგეთი არ იძლევა გარანტიას და არც განახლებით მომსახურებას, როცა საქმე ეხება ბუნებრივი მოვლენებისგან გამოწვეულ დაზიანებას.

პირადი მონაცემების შეგროვება

მოთხოვნილი ინფორმაცია განკუთვნილია Piscines Desjoyaux SA- ისა და მისი დისტრიბუციის ქსელისათვის; ისინი საჭიროებენ თქვენი განაცხადის დამუშავებას. შესაბამისად, კითხვებზე პასუხების გაცემა სავალდებულოა. თქვენ გაქვთ უფლება, შეცვალოთ, გამოასწოროთ ან წაშალოთ ნებისმიერი მონაცემები, რომელიც გეხებათ თქვენ (1978 წლის 6 იანვრის ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შესაბამისად). ყველა მოთხოვნასთან დაკავშირებით გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: სამსახურის ცხელ ხაზი,Piscines Desjoyaux ,ZI du Bas Rollet, BP 280, 42486 FOUILLOUSE CEDEX, საფრანგეთი.